Levtheater is een jeugdtheaterschool waar kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar toneel kunnen (leren) spelen. We kiezen er sinds de oprichting in 2008 voor om zonder subsidie te werken. Bij ons vind je geen dure decors of kostbare kostuums, maar leren en spelen we met gebruik van eenvoudige middelen. De groepen hebben bij voorkeur 12 leerlingen en ons streven is maximaal 120 leerlingen in de lesgroepen te plaatsen. Levtheater probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, en daar vanuit met hen theater te maken; hun ideeën, hun verhalen. De nadruk ligt op spelplezier en het ontdekken van de eigen spelmogelijkheden, terwijl de leerlingen intussen veel leren. De oorsprong van het Nederlandse woord ‘lef’ is het Hebreeuwse woord ‘Lev’, wat ‘hart’ betekent. Levtheater heet zo omdat we vanuit het hart voor kinderen en jongeren en het hart voor theater werken.

Lev Theater 2024