Afhankelijk van leeftijd, persoonlijkheid en talent gaan de leerlingen in de lessen spelenderwijs ontdekken wat ze al konden en wat ze nog bij kunnen leren onder anderen bij het:

  • improviseren en presenteren
  • samen spelen en samen werken met of zonder tekst en zelf scènes maken
  • zelf schrijven van monologen en dialogen
  • een personage kunnen maken vanuit fysiek en motoriek
  • vertrouwen hebben in zichzelf en vertrouwen hebben in en geven aan de groep
  • reproduceren van scènes, omgaan met regieaanwijzingen en spelen voor publiek
  • inleven in andere situaties en personages
  • in de laatste 8 weken van het seizoen werken aan een kleine voorstelling (presentatie) die in een echt theater wordt opgevoerd.

Lev Theater 2024